Program vrtca in starostne skupine

Vrtec Mali Grof organizira 6 - 9 urni DNEVNI PROGRAM, ki obsega vzgojo, varstvo in prehrano.

Sledimo ciljem in načelom javno veljavnega programa Kurikulum za vrtce. Kurikulum za vrtce predstavlja potek življenja in dela v vrtcu. Zajema vzgojna področja: gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in matematiko.

V vrtcu smo področje gibanja še poglobili in pripravili lasten program, ki ga strokovno načrtuje in izvaja Alpska šola.

Cilji programa:

  • pestra in raznovrstna ponudba dejavnosti na različnih področjih predšolske vzgoje s posebno pozornostjo na področju gibanja in medpodročnem povezovanju,
  • prilagajenje spremembam in aktualnostim,
  • omogočanje individualnosti, drugačnosti, in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,
  • upoštevanje in spoštovanje zasebnosti otrok,
  • odkrivanje otrokovih pozitivnih področij in spodbujanje le-teh,
  • omogočanje otrokove celovitosti v doživljanju in izražanju,
  • dobro informiranje in sodelovanje s starši.

Prosta mesta – MŠŠ

STAROSTNE SKUPINE

V šolskem letu 2021/22 so otroci razporejeni v pet oddelkov:

Oddelek I. STAROSTNEGA OBDOBJA - Ježki

SKUPINA:          Vodja oddelka: Nataša Thaler, dipl. vzg.

(1. – 2. leti)       Druga strokovna delavka: Nevenka Ungar, vzg.

Kombinirani oddelek - Miške

SKUPINA:          Vodja oddelka: Nina Polanec, dipl. vzg.

(2. – 5. leti)       Druga strokovna delavka: Tina Posinek, prof. raz. pouka, vzg.

Kombinirani oddelek - Muce

SKUPINA:            Vodja oddelka: Nina Zdrčnik, prof. slov. jez. in filo., vzg.

(2. – 5. let)          Druga strokovna delavka: Janža Rajh, vzg.

 

Oddelek II. STAROSTNEGA OBDOBJA - Zajčki

SKUPINA:           Vodja oddelka: Andreja Kristan, dipl. vzg.

(5. – 6. let)         Druga strokovna delavka: Lucija Gorenak, dipl. vzg.

Oddelek I. STAROSTNEGA OBDOBJA - PE Vilinčica 

SKUPINA:           Vodja oddelka: Nataša Obrul Hren, dipl. vzg.

(1. - 2. leti)         Druga strokovna delavka: Barbara Petek, vzg.

                          Tretja strokovna delavka: Amanda Pajek, dipl. vzg. 

 

Obvestila

Jedilnik

Kaj dobrega nam bo danes skuhal Mali grof ob pomoči kuharja Matjaža?

Tedenski jedilnik

 

Misel

Ne brigajo me tvoji cilji,

ne brigajo me tvoja pričakovanja.

Jaz bi se rad le igral,

se umazal in imel čas

za brezskrbno otroštvo.

Prosim, dovoli mi ga imeti.

Vizija

Ustvarjamo okolje, v katerem je otroku dan čas, kjer se le-ta ustavi in mu je v njegovem okviru nudeno spodbudno okolje za igro, s pomočjo katere otrok razvija svoje spodobnosti, dozoreva, nabira izkušnje, ki jih potrebuje za svoje uspešno življenje.

Če želimo, da otrok izkoristi svoj potencial, da ga razvija, nadgrajuje, si moramo vzeti čas, da ga spoznamo, vzljubimo njegovo CELOTO in se mu posvetimo na njemu najbolj primeren način.

Za vse to potrebujemo prostor, kjer otroku zagotovimo mir, kjer ima možnost vsako stvar večkrat ponoviti, slišati, videti.

Zasebni vrtec Mali grof d.o.o., Grajska ulica 8a, 3210 Slovenske Konjice

Iskanje

Za delovanje spletnega mesta moramo na vaš računalnik shraniti majhne neškodljive datoteke - piškotke. Po zakonodaji EU moramo pridobiti vašo privolitev. Se strinjate?